Her­re­hånd­bold

BT - - TV -

Den før­ste af to DM- se­mi­fi na­ler mel­lem Aal­borg og KIF Kol­ding Kø­ben­havn spil­les i eft er­mid­dag. I de se­ne­ste to sæ­so­ner er KIF Kol­ding Kø­ben­havn og Aal­borg mød­tes i DM- fi na­len, men den­ne gang bli­ver se­mi­fi na­len en­de­sta­tion for et af mand­ska­ber­ne. De to hold mød­tes se­ne­st i de­cem­ber 2014 i Aal­borg, og der vandt hjem­me­hol­det 30- 26. Su­perMat­chen TV 2: 13.55

Hv Hver dag for­tæl­ler ra­diovær­tent E Eri­cai Bain le­ven­de om newy­or­ker- li­vet i sit show. Hun el­sker vir­ke­lig by­en, og det bræn­der igen­nem helt ud til lyt­ter­ne. Men en aft en bli­ver ra­diovær­ten og hen­des for­lo­ve­de over­fal­det. Han dør, og hun en­der i et tre ugers ko­ma. Eft er­føl­gen­de be­gyn­der hun at gen­nem­traw­le ga­der­ne om nat­ten for at fi nde ger­nings­mæn­de­ne. Hun mø­der skum­le ty per og gri­ber til hand­ling. The Bra­ve One TV 2: 22.10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.