En glad Edith

BT - - TV -

For­be­re­del­ser­ne til Ro­ses sto­re dag er i fuld gang, men fa­mi­lie­kon­fl ik­ter tru­er. Edit­hs lil­le dat­ter er fl yt­tet ind på Down­ton, men hvor læn­ge kan Edith og Cora hol­de sandheden skjult for Ro­bert? Sam­ti­dig får Vi­o­let et til­bud af den rus­si­ske prins Ku­rag­in, mens sa­gen om mr. Gre­ens død ta­ger en dra­ma­tisk drej­ning. Down­ton Ab­bey DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.