BIF jag­ter ny sejr

BT - - TV -

Brønd­by og AaB åb­ne­de for­års­sæ­so­nen med et yderst jævn­byr­digt ind­byr­des op­gør i Aal­borg, hvor AaB på et sent mål vandt 1- 0. Nu ven­ter sæ­so­nens tred­je og sid­ste ind­byr­des kamp dem for­u­de på Brønd­by Sta­tion. Vær­ter­ne er eft er en hård start på for­å­ret kom­met godt eft er en ræk­ke fi ne re­sul­ta­ter, og de lig­ger til at hen­te bron­ze. Fod­bold TV3+: 18.00

Ma Ma­ri­ne­sol­da­ten Lo­gan me­ner, at t éné gen­stand har holdt ham i li­ve un­der hans tre far­li­ge mis­sio­ner i Irak, nem­lig et fo­to­gra­fi , han fandt på slag­mar­ken af en smuk kvin­de, han al­drig har mødt. Da han ven­der til­ba­ge til USA fi nder han ud af, at kvin­den hed­der Beth, er en­lig mor og ar­bej­der på en hund­e­ken­nel. Han op­sø­ger hen­de og ta­ger et job på ken­ne­len, og lang­somt læ­rer han sin skyt­sen­gel at ken­de. The Lucky One TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.