Livs­ny­der på tur

BT - - TV -

Livs­stil­s­eks­pert og tv- vært Christine Feldt­haus er Jarls med­pas­sa­ger. Hun er kvin­den, der al­tid kø­rer på høj­tryk, og som ik­ke spil­der ti­den. Christine er ud­præ­get livs­ny­der - især når det gæl­der rød­vin. Men fi gu­ren skal jo og­så hol­des, så Christine ta­ger Jarl med ud på ra­cer­cyk­len. Jarl kvit­te­rer ved at la­de hen­de la­ve ha­ve­ar­bej­de i pri­va­ten. Jarl sam­ler op TV 2 Char­lie: 20.40

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.