Pi­ger­ne i il­den

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV -

De seks pi­ger, der vil ud­for­dre dren­ge­ne ved gril­len, er Julie Rug­gaard, An­ne Kej­ser, Dit­te Ok­man, Je­an­ne Bo­el, Pus­le Hel­muth og Mette Vestergaard. Pi­ger­ne mø­des af hem­me­li­ge bok­se med he­le dyr, der skal par­te­res og gril­les, og da pi­ger­ne til­med skal du­el­le­re to og to mod hin­an­den, kom­mer der fuldt tryk på i køk­ke­ner­ne. Ma­ster­chef Grill TV3: 19.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.