RO­LIG VM- D ’’

Su­per­ta­len­tet Oli­ver Bjor­k­strand er vant til pres­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VM- DE­BUT Pe­ter Fred­berg i Tjek­ki­et fred@ spor­ten. dk Oli­ver Bjor­k­strand

Pl. Hold

VM, OSTRA­VA, TJEK­KI­ET

En af­slap­pet og smi­len­de frisk pust på et dansk landsOli­ver Bjor­k­strand nød gårs­hold i en kri­tisk si­tu­a­tion. da­gens fri­vil­li­ge træ­ning. Er Oli­ver Bjor­k­strand er ik­ke for­vent­nin­ger­ne sto­re til det kom­met til Ostra­va som en 20- åri­ge su­per­ta­lent in­den an­den Mes­si­as. Det vil og­så VM- de­bu­ten mod USA i af­væ­re for me­get for­langt af så ten, ta­ger han det med en forung en spil­ler. Selv om han er bløff en­de ro. en af ver­dens bed­ste i sin al­der.» Jeg er vant til pres­set i klub­ben, hvor man reg­ner » VM er på et an­det ni­veau, med, at jeg la­ver mål, « si­ger end jeg er vant til. Min op­ga­ve han. er at gø­re mit bed­ste og ar­bej

Eft er en su­per­sæ­son i Port­de så hårdt, jeg kan, « si­ger en land Win­ter­hawks med 76 re­a­li­stisk Oli­ver Bjor­k­strand. mål og kårin­gen som Western Ho­ck­ey Le­agu­es MVP ( mest vær­di­ful­de spil­ler) er han et

Kamp­start: 20.15 Vi­ses på TV2 Sport » Dej­ligt at be­væ­ge sig lidt rundt på isen og få jet­lag­get ud af krop­pen. «

K

V OV OT T

Mål

P

Min op­ga­ve er at gø­re mit bed­ste og ar­bej­de så hårdt, jeg kan

Hol­der kor­te­ne tæt

Først un­der træ­nin­gen i dag får han at vi­de, hvem han skal spil­le sam­men med.

BTs gæt er, at Oli­ver Bjor­k­strand går ind i tred­jekæ­den med Mor­ten Gre­en, men land­stræ­ner Jan­ne Karls­son

OV: Vin­der i over­tid ( et ek­stra po­int). OT: Ta­ber i over­tid

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.