Hvi­derusland slår over­ra­sken­de USA

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VM, OSTRA­VA, TJEK­KI­ET

Pe­ri­o­de­cif­re: 0- 0, 1- 3, 1- 2 mål in­den for fem mi­nut­ter i an­den pe­ri­o­de.

Hvi­derusland var sid­ste år i kvart­fi na­len på hjem­me­ba­nen i Minsk, og er nu ved at gen­ta­ge suc­ce­sen med ny træ­ner. Da­ve Lewis har afl øst Glen Han­lon.

» To me­get po­si­ti­ve træ­ne­re, som kom­mer fra den sam­me bag­grund, « si­ger su­per­må­l­man­den Ke­vin La­lan­de, CSKA Moskva.

Grund­stam­me fra Minsk

Hvi­derusland har 21 spil­le­re fra den rus­si­ske liga KHL med en grund­stam­me fra na­tio­nens stolt­hed, Dy­na­mo Minsk.

Hol­det ud­nyt­te­de med dræ­ben­de eff ek­ti­vi­tet det sva­ge ame­ri­kan­ske for­svars­spil, og hol­des sti­len, bli­ver hvi­derus­ser­ne far­li­ge for Rusland og Fin­land.

Det er et sår­et og re­van­che­hungren­de ame­ri­kansk hold, der mø­der Dan­mark i aft en.

Hård fight om puck­en mel­len Hvi­deruslands Ale­xan­der Ki­ta­rov ( tv.) og USAs Con­nor Murp­hy. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.