DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­MARK 1. DI­VI­SION, KLOK­KEN 19: 00 VEJ­LE FÅR PO­INT I KAM­PEN

Lio­nel Mes­si og Cri­sti­a­no Ro­nal­do har de se­ne­ste fem år for­delt det eft er­trag­te­de Bal­lon d’Or- tro­fæ fra FI­FA imel­lem sig. De se­ne­ste to år med po­rtu­gi­se­ren som vin­der.

Dan­ske Spil me­ner dog, at Ro­nal­dos sej­rs­sti­me bli­ver brudt den­ne sæ­son af ar­gen­tin­ske Mes­si. Eft er op­vis­nin­gen mod Bay­ern Mün­chen i se­mi­fi na­len er han nu me­get klar fa­vo­rit til at lø­be med næ­ste års Bal­lon d’Or.

Han er så­le­des ne­de i od­ds 1,50 på at vin­de imod 3,25 på Cri­sti­a­no Ro­nal­do og od­ds 25 på Eden Ha­zard.

» Lio­nel Mes­si skal i vo­res bog væ­re klar fa­vo­rit til at sik­re sig den gyld­ne bold for næ­sen af Ro­nal­do i det­te ka­len­der­år. Får Mes­si held med at fø­re FC Bar­ce­lo­na til al­le tre tit­ler, vil ar­gen­ti­ne­ren gi­vet­vis vin­de FI­FA’s Bal­lon d’Or, « si­ger od­ds­sæt­ter Azad Cor­lu fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.