1,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er svært at se Vej­le væ­re spe­ci­elt un­der­tip­pe­de i det­te op­gør. Vej­le har le­ve­ret et godt for­år, hvor man kun har tabt til de to bed­ste hold i 2015 - Roskil­de og AGF - og el­lers hen­tet po­int i de syv øv­ri­ge kam­pe. Se­ne­st var man kun et bizart mål fra at vin­de i Vi­borg, og i for­hold til den kamp mang­ler kun Ha­kan Redzep på grund af ka­ran­tæ­ne. Ski­ve mi­ster suc­ce­stræ­ner Jacob Mi­chel­sen til Søn­derjy­ske, li­ge­som vig­ti­ge Da­ni­lo Ar­ri­e­ta og­så er for­tid til som­mer, hvil­ket alt an­det li­ge skal væ­re en klar ulem­pe for op­ryk­ker­ne. Spil der­for på po­int til vej­len­ser­ne.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.