3,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er et mis­lyk­ket for­år med blot tre sej­re i 11 kam­pe har LASK Linz ud­spil­let sin rol­le i op­ryk­nings­kam­pen i Østrigs næst­bed­ste ræk­ke. Der­for vir­ker det un­der­ligt, at hol­det er gjort til fa­vo­rit­ter mod Mattersburg, der i hø­je­ste grad le­ver i kam­pen om op­ryk­ning. Gæ­ster­ne er kun et po­int eft er før­en­de Lie­fe­ring og rå­der til­med over liga­ens su­veræ­ne top­sco­rer­duo i Ka­rim Oni­siwo og Mar­kus Pink, der har la­vet 16 mål hver. Linz li­der hårdt un­der, at for­svar­spro­fi len Harun Er­bek sid­der ude med ska­de, så her te­stes 2- tal­let til fl ot od­ds.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.