Hvor­når tror du, at der bli­ver fol­ke­tings­valg?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.24 NÅR TI­DEN ER TIL DET På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.23 HUN TRÆK­KER DEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.51 9. JU­NI På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.30 SKAL TVIN­GES TIL DET På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.53 9. JU­NI P

Sep­tem­ber

3.166 stem­mer på bt. dk

10. SEP­TEM­BER

Finn von Wil­li­am- Lar­sen

Stats­mi­ni­ste­ren ud­skri­ver valg man­dag den 24. au­gust til afh ol­del­se tors­dag den 10. sep­tem­ber.

Ka­rin Bendtsen

Når hun ik­ke har fl ere plat­for­me at prom­ove­re sig på, og når BT ik­ke har fl ere gam­le nyhe­der om Ven­stre.

Tor­kild Fal­strup

Jeg tror, hun træk­ker den så langt som mu­ligt, dvs. sep­tem­ber. Hun el­sker jo job­bet og ved, at hun al­drig får det igen.

Mette Ja­cob­sen

9. ju­ni.

Knud Erik Jensen

Thor­ning ud­skri­ver ik­ke valg, før hun er tvun­get til det.

Lars Pe­der­sen

Vi skal stem­me den 9. ju­ni, så hun tryk­ker på valg­k­nap­pen på tirs­dag.

Elisa­beth Støvring- Nielsen

Vent Hel­le! Lad dem ba­re sid­de på pi­ne­bæn­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.