’’

BT - - DEBAT -

Ik­ke for væl­ger­ne. Ko­pi­er sik­rer os, at den go­de idé over­le­ver, uan­set hvem der vin­der. Men vi skal selv­føl­ge­lig væ­re op­mærk­som­me på, om ko­pi­en er li­ge så god som ori­gi­na­len. Det er trist at få en Jol­ly Co­la, hvis man hå­be­de på en Co­ca- Co­la.

Er det et pro­blem for par­ti­er­ne? Ja, især når man er i op­po­si­tion, kom­mer man nemt til at sprøjte go­de ide­er ud, som re­ge­rin­gen så straks kan over­ta­ge og gen­nem­fø­re. Det får re­ge­rin­gen til at se hand­le­kraft ig ud og op­po­si­tio­nen til at se im­po­tent ud.

Er det der­for, Ven­stre ik­ke vil si­ge me­re? Det er en del af for­kla­rin­gen. De vil sim­pelt­hen ’ hol­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.