Re­ge­rin­gen skyl­der fl ere svar

BT - - DEBAT -

Det vil væ­re synd at si­ge, at Dan­mark ik­ke har væ­ret for­be­redt på, at ter­r­oren før el­ler si­den vil­le ram­me eft er Muham­med­kri­sen. (...) Desvær­re har bå­de PET og Justits­mi­ni­ste­ri­et de se­ne­ste par år be­fun­det sig i en dyb le­del­ses­mæs­sig kri­se, der har be­ty­det, at uer­far­ne em­beds­mænd led­te sla­get i de skæb­nesvan­gre ti­mer i fe­bru­ar.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.