Me­die: Fun­det død i sin seng

BT - - NAF EDER - Maria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

LE­VER­BE­TÆN­DEL­SE

Der var in­gen tegn på, at der skul­le væ­re sket en for­bry­del­se, da den 41- åri­ge søn­derjy­ske for­ret­nings­mand Thomas Nitz for­le­den blev fun­det død i sin lej­lig­hed i Fi­lip­pi­ner­ne. Det skri­ver det fi­lip­pin­ske nyheds­me­die Ce­bu Daily News.

41- åri­ge Thomas Nitz blev ons­dag fun­det død i sin seng af en me­d­ar­bej­der i byg­nin­gen, hvor han bo­e­de. Iføl­ge Ce­bu Daily News var byg­nin­gens me­d­ar­bej­de­re be­kym­re­de for Thomas Nitz, der ik­ke var ble­vet set for­la­de sin lej­lig­hed i fem da­ge.

Josephine Lim, der ar­bej­der i Ap­ple One Tower i Ce­bu Bu­si­ness Park, hvor Thomas Nitz bo­e­de, for­tæl­ler til Ce­bu Daily News, at de var nødt til at bry­de dø­ren op for at kun­ne kom­me ind til hans lej­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.