Maria Mon­tell: Han var ik­ke no­gen pivskid

BT - - NAF ER -

Når san­ge­r­in­den Maria Mon­tell skal be­skri­ve Jan Fog, tæn­ker hun på ham som ’ en slags dansk ud­ga­ve af sku­e­spil­le­ren Don Jo­hn­son’ fra 80er- se­ri­en ’ Mi­a­mi Vi­ce’. » Jan var en­gang til min mosters fød­sels­dag i Frank­rig. Mi­ne for­æl­dre var der og­så. På et tids­punkt gik min far op i ba­ren, og der stod Jan og drak en drink. Så spurg­te min far: ’ Nå, hvor­dan går det, Jan.’

’ Det går okay, men jeg har sgu flæk­ket min hæl,’ sva­re­de han.

’ Ja­men Jan, har du ik­ke væ­ret ved læ­gen’, spurg­te min far.

’ Nej for fan­den,’ sag­de Jan. ’ Jeg har selv sy­et den.’

» Det si­ger ba­re no­get om Jan. Han var ik­ke en pivskid. Han sy­e­de ba­re selv den hæl, for han hav­de jo lo­vet at kom­me til den fød­sels­dag, « si­ger Maria Mon­tell.

Da Maria Mon­tell og ge­ma­len Thomas Vil­lum Jensen for år til­ba­ge skul­le sæl­ge de­res hus i Frank­rig, in­vi­te­re­de Jan Fog par­ret og de­res tre børn til pri­vat samvær i det syd­fran­ske.

» ’ I skal med ud at sej­le’, sag­de Jan. ’ Tag un­ger­ne med’. Jan hav­de ik­ke selv børn, men han var enormt sød ved vo­res unger. Nog­le gan­ge, når folk ik­ke har børn, sy­nes de ik­ke, det er sjovt at ha­ve unger ren­den­de. Men vi hyg­ge­de os al­le sam­men. «

Ik­ke til mænd

» Der var og­så no­get mystisk ved ham. Jeg kun­ne godt fin­de på at prik­ke til ham og si­ge: ’ Hvad så Jan, er du bøs­se?’ «

» Han sad jo tit og kig­ge­de på kvin­der in­de på kaj­en, men hav­de ik­ke selv no­gen kvin­de. «

’ Jeg er fan­de­me ik­ke til mænd,’ slog han fast over for san­ge­r­in­den.

» Jan gjor­de og­så ba­re, hvad der pas­se­de ham. Jeg har set ham til fe­ster i Syd­frank­rig, hvor han ba­re sat­te sig og sov. Var Jan træt, så sov han, si­ger Maria Mon­tell og til­fø­jer:

» Jeg el­sker så­dan en mand, der ba­re blæ­ser på jan­te­loven. Han var på en må­de udansk. Sag­de al­drig, at no­get var svært. Sat­te han sig no­get for, så gjor­de han det. Og en af­ta­le var al­tid en af­ta­le, « si­ger Maria Mon­tell.

Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.