Suzan­ne Bjer­re­huus

BT - - NAF ER -

I man­de­eks­per­ten Suzan­ne Bjer­re­huus’ øj­ne in­de­holdt Jan Fog al­le de kva­li­te­ter, som kvin­der sæt­ter pris på hos en mand. » Jeg var en­gang med til at la­ve en film ude hos ham, hvor han var så sød og til­bød he­le film­hol­det, at vi ba­re kun­ne bru­ge hans hus, og vi skul­le ba­re la­de som om, vi var hjem­me. For han skul­le no­get an­det. Og så fik de un­ge film­folk ba­re hans nøg­le, « hu­sker Suzan­ne Bjer­re­huus ty­de­ligt.

Hvad fil­men hed, har hun fuld­stæn­dig glemt. Men min­det om Jan Fog står klart og ty­de­ligt for hen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.