S: Han var alt det, kvin­der kan li­de

BT - - NYHEDER -

» Han var vir­ke­lig sød, ven­lig og nær­væ­ren­de. Alt det, som kvin­der­ne jo godt kan li­de hos en mand, « frem­hæ­ver Suzan­ne Bjer­re­huus, der i si­ne un­ge da­ge og før sit æg­te­skab med for­ret­nings­man­den As­ger Aamund ik­ke holdt sig til­ba­ge, hvis en dej­lig mand kryd­se­de hen­des vej.

Men hun un­der­stre­ger, at Jan Fog al­drig har kryd­set hen­des la­gen.

Hvor­for tror du, at kvin­der­ne var så vil­de med Jan Fog?

» Jeg tror ik­ke, de var vil­de med ham på no­gen seksu­el må­de. De var vil­de med ham, for­di han var så­dan et godt men­ne­ske. Han var vir­ke­lig hjælp­som. Al­tid. Så sød, « for­tæl­ler den tid­li­ge­re fo­to­mo­del, Su­per­chan­cen- vært og nu­væ­ren­de for­fat­ter til BT.

Jan Fog, der dø­de ba­re 66 år gam­mel, og Suzan­ne Bjer­re­huus var jæv­nal­dren­de. De har beg­ge en for­tid på ju­rastu­di­et, hvor hun blev fær­dig, mens Jan Fog al­drig fik sin ek­sa­men. Det var og­så Jan Fog, der var ejen­doms­mæg­le­ren, da hun og As­ger Aamund køb­te de­res nu­væ­ren­de hus. Og så kom de i de sam­me kred­se og har der­for beg­ge del­ta­get i fle­re af de sam­me fest­li­ge be­gi­ven­he­der.

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.