To­pat­let Følg to­pat­le­ten Sus­an­ne Svend­sens op­skrift på suc­ces i det sid­ste døgn op til din sto­re præ­sta­tion

BT - - EDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk

KØ­RE­PLAN

Hun blev en over­ra­sken­de dan­marks­me­ster, da hun delt­og i sit kun an­det du­at­lon- løb. Si­den den­gang har Sus­an­ne Svend­sen ik­ke set sig til­ba­ge.

I dag er den 36- åri­ge aar­hu­si­a­ner en af lan­dets bed­ste løb- cy­kel- løb at­le­ter. Med to EM- bron­ze­me­dal­jer i ba­ga­gen og sej­re i ot­te Power­man­løb er hun stor­fa­vo­rit in­den søn­da­gens Power­man Den­mark på Islands Bryg­ge i Kø­ben­havn.

De sid­ste 24 ti­mer før hvert løb føl­ger to­pat­le­ten den sam­me kø­re­plan. På den må­de er hun sik­ker på, at bå­de krop og sind er pa­rat til end­nu en top­præ­sta­tion. Sam­ti­dig er det en slags tje­kli­ste, så hun som en fly­kap­ta­jn sør­ger for, at bå­de cy­kel og lø­be­sko er klar til af­gang.

Skal du selv kø­re Power­man Den­mark, kan du med for­del føl­ge Sus­an­ne Svend­sens kø­re­plan helt frem til mål­stre­gen.

LØR­DAG 9. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.