8- årig smug­let ind i en kuf­fert

BT - - NYHEDER - Lyk­ke Wi­borg Christensen wib@ bt. dk

MEN­NE­SKES­MUG­LING

En ot­te- årig dreng er ble­vet smug­let ind i Spa­ni­en fra Ma­rok­ko i en kuf­fert. Det op­ly­ser spansk po­li­ti iføl­ge BBC.

Kuf­fer­ten blev tors­dag mid­dag bå­ret ind i Ceu­ta af en 19- årig kvin­de. Ceu­ta er en spansk enkla­ve i Ma­rok­ko. Da kuf­fer­ten blev gen­nem­lyst, var det ty­de­ligt, at der lå et men­ne­ske i kuf­fer­ten.

En tals­mand fra po­li­ti­et be­skrev dren­gen som væ­ren­de i en ’ for­fær­de­lig til­stand’, da de åb­ne­de kuf­fer­ten.

Be­talt af fa­de­ren

Dren­gen er fra El­fen­ben­sky­sten, og han er nu i myn­dig­he­der­nes va­re­tægt.

Den 19- åri­ge kvin­de har in­gen fa­mi­liær re­la­tion til dren- gen og er for­modent­lig ble­vet be­talt af dren­gens far for at ta­ge kuf­fer­ten med dren­gen med over græn­sen.

Fa­de­ren bor på De Ka­na­ri­ske Øer og hav­de hå­bet på at bli­ve gen­for­e­net med sin søn, skri­ver El Pais iføl­ge BBC.

En tals­mand fra po­li­ti­et be­skrev dren­gen som væ­ren­de i en ’ for­fær­de­lig til­stand’, da de åb­ne­de kuf­fer­ten. Da kuf­fer­ten blev gen­nem­lyst, to­ne­de det­te bil­le­de frem på skær­men i Ceu­ta. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.