Or me­get skum

BT - - KULTUR - Aven­gers: Age of Ul­tron Fast & Furious 7 Fo­to: Si­mon Skip­per

3. Ky­go

Sto­le the show TOP 5 1. 2. Far from the Madding.. 3. 4. Hjem 5. Skam­me­rens dat­ter

Rieu i spid­sen for det 60 mand og kvin­der sto­re or­ke­ster Jo­hann Strauss Or­che­ster.

Fo­to: Si­mon Skip­per

Rieu med en af si­ne fans, sku­e­spil­le­ren Ant­ho­ny Hopkins, som har skre­vet en vals til Rieu.

Pres­se­bil­le­de

7.000 dan­ske til­sku­e­re til An­dré Rieu i Kø­ben­havn er lidt af et gen­nem­brud.

( født 1. ok­to­ber 1949 i Maa­stri­cht) er en hol­land­sk vi­o­li­nist, di­ri­gent og kom­po­nist. Han er grund­læg­ger og med­lem af det vel­kend­te or­ke­ster Jo­hann Strauss Or­che­stra.

vok­se­de op i en mu­si­kalsk fa­mi­lie af fransk op­rin­del­se. Al­le­re­de i fe­mår­sal­de­ren be­gynd­te han at spil­le vi­o­lin og vi­ste tid­ligt sin fa­sci­na­tion for or­ke­ster. Han valg­te at stu­de­re vi­o­lin i den bel­gi­ske by Liè­ge først, for se­ne­re at af­slut­te si­ne stu­di­er ved mu­si­ka­ka­de­mi­et Con­ser­va­to­ri­um Maa­stri­cht.

1974 til 1977

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.