Ca­merons før­ste hit

BT - - TV -

SCI­EN­CE FI­CTION

En gang ude i frem­ti­den, år 2029, har ma­ski­ner­ne eft er en atom­krig over­ta­get pla­ne­ten. De er ved at ud­ryd­de de sid­ste men­ne­sker, som har or­ga­ni­se­ret sig i en un­der­grunds­hær an­ført af Jo­hn Con­nor. Hvis ma­ski­ner­ne kan skaf­fe Jo­hn Con­nor af vej­en, kan in­tet red­de men­ne­ske­ne, men han er ik­ke så­dan at fi nde. Der­for væl­ger ma­ski­ner­ne en ut­ra­di­tio­nel løs­ning og sen­der dræ­ber­ma­ski­nen Ter­mi­na­tor til­ba­ge til vo­res tid for at op­spo­re og dræ­be den un­ge Sa­rah Con­nor, som skal bli­ve Jo­hns mor. Men­ne­ske­ne sen­der den un­ge Ky­le Re­e­se til­ba­ge til sam­me tid, så han kan ad­va­re og be­skyt­te Sa­rah mod dræ­ber­ma­ski­nen. Men kan man­den fra frem­ti­den nå frem in­den Ter­mi­na­tor, og hvor­dan kan man over­ho­ve­det stop­pe en stæ­dig og usår­lig men­ne­ske­ma­ski­ne, der vil of­re alt for at gø­re det af med Sa­rah Con­nor.

Kl. 22.25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.