50 km/ l i Peu­geot 208- sp­ar­gris

BT - - BILER -

Med 38 ti­mers uaf­brudt kør­sel vil man væ­re i stand til at kø­re fra Rå­d­hus­plad­sen i Kø­ben­havn til Bar­ce­lo­na i en Peu­geot 208 1,6 Blu­eHDi. Det vi­ser en re­kord, som Peu­geots tek­ni­ke­re sat­te på te­stan­læg­get Bel­champ. Gen­nem­snits­ha­stig­he­den, med fle­re chauf­fø­rer bag rat­tet i tre- fi­re ti­mer pr. tur, var 56,63 km/ t. Selv om 50 km/ l og en kon­stant gen­nem­snits­ha­stig­hed på 56,63 km/ t ik­ke er re­a­li­stisk, kan Peu­geot bru­ge re­kor­den til at slå en tyk streg un­der, at de­res 208 Blu­eHDi er den best­sel­ler blandt stan­dard- di­e­sel­bi­ler­ne, der kan kø­re længst på li­te­ren. EU­nor­men er på 33,3 km/ l. Re­kord­mo­del­len in­tro­du­ce­res ef­ter som­mer­fe­ri­en til 199.990 kr. mor­ten

Peu­geot 208 1,6 Blu­eHDi har et of­fi­ci­elt for­brugs­tal på 33,3 km/ l.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.