Opel skru­er op for lea­sing- til­bud

BT - - BILER - Opel an­gri­ber lea­sing­mar­ke­det

Opel øger ind­sat­sen for at få fle­re bi­ler på ga­den. Det sker ved at hal­ve­re den så­kald­te førs­te­gang­sy­del­se. Det vil si­ge, at man i maj kan nø­jes med at smi­de 4.995 kr. på bor­det ved lea­sing­pe­ri­o­dens start. Pe­ri­o­den lø­ber i tre år, det år­li­ge an­tal ki­lo­me­ter er 15.000. Alm. Brand Lea­sing står for det prak­ti­ske, og man kan lea­se bl. a Adam, Cor­sa, Astra og In­sig­nia. mor­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.