De bed­ste mi­ni­bi­ler

Ma­z­da 2, Hyun­dai i20, Opel Cor­sa og Sko­da Fa­bia er hot­te nyhe­der i mi­nik­las­sen. Her mø­der de syv stær­ke konkur-

BT - - STORTEST: MINIBILER - Mor­ten Kjeld­sen mor­ten@ bi­len. dk

GRUP­PE­TEST

Mi­ni­bi­ler­ne sæl­ger klart bed­re end mi­kro­bi­ler­ne ( se si­de 2) og er dan­sker­nes fo­re­truk­ne. Me­re an­ven­de­li­ge og prak­ti­ske end mi­kro­er­ne, og sta­dig yderst for­nuf­ti­ge hvis man ik­ke har be­hov for el­ler pen­ge til en af sto­re­brød­re­ne i den lil­le mel­lem­klas­se.

Og så er det jo hel­digt og her­ligt, at en skøn­som synd­fl od af mo­del­ler by­der sig til. Ud­val­get er stort i klas­sen, til­med er en hånd­fuld nye kom­met til i lø­bet af de se­ne­ste må­ne­der, så her har vi sam­let 11 af de mest op­lag­te til en stor­test.

De se­ne­st til­kom­ne er Hyun­dai i20, Ma­z­da 2, Opel Cor­sa og Sko­da Fa­bia. VW Po­lo har og­så lidt nyt at by­de på, da der un­der hjel­men ban­ker en lil­le nyhed, nem­lig Volkswa- gen- kon­cer­nens 3- cy­lin­dre­de tur­bo­mo­tor.

Al­le test­bi­ler har ben­zin­mo­tor, de er valgt med et vist ud­styrsni­veau, så bl. a. aircon­di­tion og fart­pi­lot i langt de fl este til­fæl­de er stan­dard.

Gen­nem­snits­pri­sen for de 11 test­bi­ler er 157.225 kr. med Ci­troën C3 som den bil­lig­ste til knap 140.000 kro­ner og Toy­o­ta Ya­ris Hy­brid som den dy­re­ste til knap 200.000 kro­ner.

11 mi­ni­bi­ler til test. For­re­st Hyun­dai i20, der­næst Opel Cor­sa,

Ma­z­da 2, VW Po­lo, Sko­da Fa­bia, Ci­troën C3, Re­nault Clio, Toy­o­ta Ya­ris, Peu­geot 208,

Ford Fies­ta og Kia Rio.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.