Ma­z­da- magi

BT - - STORTEST: MINIBILER -

- er ud fra Ma­z­das klok­ke­kla­re fi lo­so­fi tur­bo­løs, men med ge­ni­a­le fi f, høj kom­pres­sion og en fl ad mo­ment­kur­ve fø­les den stort set li­ge så smidig og oft est li­ge så kvik som bi­ler­ne med tur­bo­mo­tor.

Se dét er Ma­z­da- magi fra in­ge­ni­ø­rer­nes fi ne­ste skuff er, og når man så op­le­ver, hvor støjsvag og - sam­men­lig­net med syd­kore­a­ner­ne - for­holds­vis få om­drej­nin­ger, den ta­ger i 5. gear ved 100 km/ t, kan man kun bli­ve glad i lå­get.

Men nu skal det he­le jo ik­ke bli­ve til en stor lov­pris­ning, for den har si­ne svag­he­der. Bag­sæ­det for ek­sem­pel, hvor mi­ne 188 cen­ti­me­ter bå­de kom­mer i ka­ram­bo­la­ge med loft og bag­si­den af for­sæ­dets ryg­læn. Ba­ga­ge­rum­mets stør­rel­se im­po­ne­rer hel­ler ik­ke.

Det gør pri­sen til gen­gæld. 152.490 kr. er sær­de­les ri­me­ligt, for ud­styrs­li­sten er gan­ske om­fat­ten­de med bl. a. aircon­di­tion, fart­pi­lot, blu­et­oo­th og regn­sen­sor.

Kø­re­e­gen­ska­ber, mo­tor, trans­mis­sion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.