Den dy­re ty­sker

BT - - STORTEST: MINIBILER -

men­lig­ne­li­ge mo­to­rer i Fies­ta og Cor­sa. Bå­de hvad an­går har­moni, over­skud og for­brug. Po­los kø­re­e­gen­ska­ber er me­re kon­tan­te og spor­ty end Fa­bi­as. Bag rat­tet kan man ind­ret­te sig til per­fek­tion, og den op­le­ve­de kva­li­tet er høj. Bag­sæ­de­plad­sen er gen­nem­snit­lig. Au­to­ma­tisk nød­brem­se og træt­heds­over­våg­ning af fø­re­ren er stan­dard.

Akil­les­hæ­len er pri­sen. Kun Toy­o­ta Ya­ris Hy­brid er dy­re­re, så hvis ik­ke det var for de 176.798 kr., som Po­lo­en står i, vil­le den bli­ve be­smyk­ket med fem stjer­ner. Men den er ik­ke, trods al­le dens kva- li­te­ter, næ­sten 17.000 kr. me­re værd end Fa­bia og Cor­sa, og hhv. 24.000 og 27.000 kr. me­re værd end Ma­z­da 2 og Hyun­dai i20. I øv­rigt: Med sam­me mo­tor som i da­gens Sko­da Fa­bia ko­ster Po­lo­en 34.000 kr. me­re end Fa­bia og så er ty­ske­rens pris stuk­ket helt af.

Kva­li­tet, sik­ker­heds­ud­styr, ima­ge. Pris, blu­et­oo­th ik­ke stan­dard.

Den fo­to­gra­fe­re­de Fa­bia er hø­je­ste ud­styr­sva­ri­ant, Sty­le. Grund­læg­gen­de en tæt på per­fekt er­go­no­mi, be­tje­nin­gen er lo­gisk og kva­li­te­ten høj.

Sko­da Fa­bia gør in­tet for­kert, og den er et sær­de­les stærkt VW­kort. 4

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.