Dy­na­mi­ske Fies­ta

BT - - STORTEST: MINIBILER -

og kø­re­e­gen­ska­ber sta­dig helt i top. Fords prisvin­den­de 3- cy­lin­dre­de tur­bo­mo­tor er bå­de om­drej­nings­vil­lig, har­monisk og nøj­som, gearskift et er ul­tra­præ­cist, og det er nemt at indstil­le sæ­de, ryg­læn og rat op­ti­malt. Lidt læn­ge­re sæ­der står dog på øn­ske­sed­len, da min 188 cm hø­je krop sav­ner støt­te til lå­re­ne.

Fest­li­ge Fies­ta el­sker de små sving, men tro ik­ke at kom­for­ten li­der un­der dens sport­s­li­ge indstil­ling til li­vet, for det gør den ik­ke.

Pri­sen er ri­me­lig, men Trend- mo­del­len mang­ler f. eks. aircon­di­tion, og fart­pi­lot og blu­et­oo­th ko­ster uan­set ud­styr­sva­ri­ant ek­stra. Op­gra­de­rer man for­me­delst 22.570 kr. til Ti­ta­ni­um, bli­ver Fies­ta blandt te­stens dy­re­ste. På plus­si­den tæl­ler mu­lig­he­den for en au­to­ma­tisk nød­brem­se, kal­det Acti­ve Ci­ty Stop, til 6.700 kr.

Mo­tor, trans­mis­sion, kø­re­e­gen­ska­ber.

Cli­os 0,9 li­ters tur­bo­mo­tor er te­stens vo­lu­men­mæs­sigt mind­ste. Clio kan li­ge­som Sko­da Fa­bia - og Se­at Ibiza, der ik­ke er med i te­sten - i øv­rigt fås som sta­tioncar. Mer­pris 10.000 kr.

Re­nault Cli­os design er smart, og kø­re­e­gen­ska­ber­ne er til den fri­ske si­de. Den er til­med te­stens næst­bil­lig­ste trods an­se­e­li­ge mæng­der kom­fort­ud­styr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.