Ik­ke til at kom­me uden om

BT - - STORTEST: MINIBILER -

vel­kø­ren­de, er­go­no­mi­en bag rat­tet er fi n, og tun­gest ve­jer, at man i øje­blik­ket blot skal ho­ste op med 144.900 kr. for en Clio med det me­ste i ud­styr plus navi­ga­tions­an­læg. Det gør den til te­stens næst­bil­lig­ste men tæt på bedst ud­sty­re­de.

En kom­bi­na­tion af fl ere små- svag­he­der ko­ster top­pla­ce­rin­gen. Plad­sen på bag­sæ­det er kun mid­del, og dens lil­le 3- cy­lin­dre­de tur­bo­mo­tor ( 0,9 li­ter) er klart den mindst har­moni­ske blandt te­stens tur­bo­mo­to­rer. Den stø­jer mar­kant, ud­sen­der vi­bra­tio­ner, og så er gearskift et ik­ke præ­cist nok. Kræft er har mo­to­ren så­mænd nok af, men hvad nyt­ter det, når den ud­fol­der sig knap så kul­ti­ve­ret som fl er­tal­let af kon­kur­ren­ter­nes.

En­de­lig gi­ver det ik­ke plus­ser i ka­rak­ter­bo­gen, at ak­tivt sik­ker­heds­ud­styr ik­ke fås.

Pris, kø­re­e­gen­ska­ber, er­go­no­mi bag rat­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.