Ran­ders le­ver i bron­ze­kam­pen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

5.930 til­sku­e­re så Ran­ders vin­de hjem­me­kam­pen mod FCN 2- 0. Der­med holdt kronjy­der­ne fast i si­ne bron­ze­me­dal­je­chan­cer, mens nord­s­jæl­læn­der­ne for­ment­lig må indstil­le sig på, at de blot ero­brer en se­kun­dær pla­ce­ring i Su­per­liga­en.

Før­ste halv­leg blev do­mi­ne­ret af hjem­me­hol­det, der el­lers mang­le­de pro­fi ler­ne Kasper Fi­sker og Mikael Is­hak eft er ud­vis­nin­ger­ne i man­da­gens Su­per­liga- kamp mod FC Midtjyl­land. Det var der­for fuldt fortjent, at Ran­ders gik til pau­sen med en fø­ring på 1- 0 eft er Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sens fuld­træff er i det 27. mi­nut. Men der kun­ne sag­tens ha­ve væ­ret sco­ret yder­li­ge­re. Mens Joshua Jo­hn hav­de FC Nord­s­jæl­lands stør­ste chan­ce, da han ram­te over­lig­ge­ren, hav­de blandt an­dre Ran­ders- ba­ck­en Ale­xan­der Fischer et kva­li­fi ce­ret skud­for­søg.

Eft er pau­sen vend­te bil­le­det. Ran­ders trak sig til­ba­ge på ba­nen, mens FCN kom me­re i bold­be­sid­del­se. Ik­ke de­sto min­dre var det Ran­ders, der score­de. Kam­pens sid­ste scor­ing kom 12 mi­nut­ter før tid, da ind­skift ede Vik­tor Lund­berg pas­se­re­de FCN- må­l­mand David Jensen, som i si­tu­a­tio­nen drop­pe­de fælt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.