’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen

Jeg vil med til U21- EM. Jeg har jo am­bi­tio­ner om at kom­me vi­de­re i min kar­ri­e­re

Hu­mø­ret var og­så i top hos hold­kam­me­ra­ten Jonas Kam­per, der eft er at ha­ve væ­ret sat i skam­me­kro­gen af træ­ner Co­lin Todd he­le for­å­ret ik­ke mindst på grund af nog­le ne­ga­ti­ve ud­ta­lel­ser til pres­sen om sin si­tu­a­tion, var til­ba­ge i star­top­stil­lin­gen.

» Så læn­ge der var ben­zin i fød­der­ne, sy­nes jeg, at det gik ud­mær­ket. Jeg har end­nu ik­ke min frem­tid på plads. Men jeg fi k be­vist, at jeg sta-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.