Al­ber­to Con­ta­dor lø­ber med Giro­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bjar­ne Ri­is er som be­kendt for­tid på cy­kel­hol­det Tin­koff - Saxo, men det for­hin­drer ik­ke hol­dets stør­ste stjer­ne, Al­ber­to Con­ta­dor, i at væ­re me­get stor fa­vo­rit, når Giro d’Ita­lia sky­des i gang med hold­tids­kørs­len i eft er­mid­dag.

Book­ma­ker­ne har blot od­ds 1,75 som det hø­je­ste på den span­ske Tin­koff - Saxo- kap­ta­jn, og det er end­da Dan­ske Spil, der til­by­der det od­ds mod 1,95 på al­le an­dre ryt­te­re.

» Con­ta­dor vandt i su­veræn stil Vu­el­ta a Es­paña sid­ste år, da han se­ne­st stil­le­de til start i én af de sto­re tre ugers rund­t­u­re. Con­ta­dor har læn­ge fo­ku­se­ret på at væ­re i top­form til årets Giro d’Ita­lia, og da han sam­ti­dig er bak­ket op af et rig­tig stærkt hold i form af Kreuzi­ger, Ro­gers og Bas­so, skal Con­ta­dor i vo­res op­tik væ­re klar fa­vo­rit til den sam­le­de Giro- sejr i år « , si­ger od­ds­sæt­ter Jep­pe Hel­bo Jensen fra Dan­ske Spil.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.