2,48

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er ik­ke lagt op til man­ge mål i Sund­by Idrætspark. Her­lev er re­elt set ryk­ket ned, men det un­ge mand­skab kæm­per godt for sa­gen, og i de se­ne­ste tre kam­pe har der blot væ­ret tre mål i Her­levs kam­pe. De mø­der et B 1908- hold, som før sæ­so­nen mi­ste­de top­sco­re­ren til Frem, og som har haft det svært i kam­pe, hvor de selv har skul­let ska­be spil­let. Så­le­des har der blot væ­ret fi re mål i hol­dets tre for­årskam­pe på eget græs – al­le mod for­modet dår­li­ge­re hold. Så alt an­det li­ge vir­ker det som en ny­de­lig be­ta­ling på mak­si­malt to mål i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.