2,63

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nok ta­ler mo­ti­va­tio­nen for Es­b­jerg i det­te bundop­gør, men Ni­els Fre­de­rik­sens trop­per er i fryg­te­lig form med en sejr i de se­ne­ste ni liga­kam­pe og mang­ler til­med sin ta­lis­man, Magnus Le­kven. Si­den juli 2012 har Es­b­jerg spil­let 10 hjem­me­kam­pe uden den nor­ske midt­ba­ne­spil­ler og ik­ke vun­det en ene­ste af dem. Sil­ke­borg kan spil­le helt frit på Blue Wa­ter Are­na og har vist gan­ske fi ne tak­ter un­der Kim Poul­sen, blandt an­det med kne­bent 0- 1- ne­der­lag mod de kom­men­de me­stre fra FCM. Over­ra­sken­de højt od­ds på X2- ud­fal­det i en gan­ske li­ge kamp.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.