Us­und kost og

BT - - KORT NYT -

man­gel på mo­tion ita­le­sæt­tes som år­sa­gen til det mo­der­ne men­ne­skes psy­ko­lo­gi­ske pro­ble­mer og kva­ler. V i bil­der os ind, at vi skal stop­pe med at spi­se glu­ten el­ler suk­ker, hvis vi har et men­talt pro­blem, er ar­bejds­lø­se el­ler har pro­ble­mer i par­for­hol­det. Det er fuld­stæn­digt ab­surd Per Brænd­gaard, for­fat­ter til bo­gen

’ Slank på ét se­kund’, til Ber­ling­s­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.