Mor­ten Re­sen

BT - - INTERVIEW -

Født 13. sep­tem­ber 1978. Har he­le sit liv bo­et i Hels­in­ge i Nord­s­jæl­land.

Gift med Mar­le­ne Re­sen Lands­feldt si­den 2008. Sam­men har de bør­ne­ne Emil og So­fia Re­sen på hen­holds­vis fem og tre år.

Blev som 19- årig ra­diovært i pro­gram­met ’ Ka­ta­pult’.

Har ef­ter­føl­gen­de ar­bej­det på ra­diopro­gram­mer­ne ’ Strax’, ’ Mig og Mor­ten Re­sen’, ’ Bør­ne­ra­dio’ og ’ Ver­dens bed­ste for­mid­dag’ i DR.

Si­den 2007 vært på o’ Mor­gen Dan­mark’ på TV2.

Har si­de­lø­ben­de væ­ret vært på TV2- pro­gram­mer­ne ’ Voi­ce – Dan­marks stør­ste stem­me’, ’ Som­mer i Tivoli’ og ’ Ri­get’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.