BEDST I TEST

BT - - TEST -

La Ro­che Posay, Ant­he­li­os xl, ( fa­ce) SPF50, 50 ml, 139 kr. En fin cre­me, trods høj fak­tor er cre­men ik­ke for tyk i kon­si­sten­sen. Den er nem at smø­re ud, og fed­tet for­svin­der hur­tigt. Duf­ter ik­ke og er vand­fast. La Ro­che Posay, Ant­he­li­os xl, ( bo­dy) SPF50, 100ml, 159 kr. En anel­se me­re fed­tet end de ik­ke- vand­fa­ste cre­mer. God pris og læk­ker at bru­ge. Piz Bu­in Al­ler­gy ( fa­ce) SPF30, 50 ml, 125 kr. Jeg hav­de glæ­det mig til koko­so­lie­duf­ten fra 80er­ne. Men mød­te en ny duft – som ud­gangs­punkt ik­ke et plus – men den duf­ter fint og kan sag­tens bli­ve en ny, god som­mer­klas­si­ker. Fed­ter en smu­le. Sæl­ges som vand­fast, al­li­ge­vel an­be­fa­les man at smø­re sig ind ef­ter bad­ning, og hvis man sve­der. Piz Bu­in Tan­pro­tect ( bo­dy) SPF30., 150 ml, 150 kr. Sam­me duft. Men lidt me­re kræ­ven­de at få smurt ud på krop­pen. Vi­chy Ide­al So­leil, SPF30 ( fa­ce), 50 ml, 129 kr. En blød og mild solcreme. Duf­ten er frisk. Den kli­ster ik­ke og er let at smø­re ud. Vi­chy Ide­al So­leil, SPF30 ( bo­dy), 300ml, 209 kr. Sam­me fri­ske duft. Ta­ger lidt tid at smø­re helt ind. Dej­lig stor tu­be ( 300 ml), som hol­der læn­ge. Til he­le fa­mi­li­en. Vand­fast. Fin hver­dagscre­me, den får en ek­stra stjer­ne for at ha­ve en spe­ci­el an­sigtscre­me. Ni­vea, Pu­re & Sen­si­ti­ve, SPF 30, 200 ml. 119 kr. Cre­men, der er til bå­de an­sigt og krop, er en anel­se fed­tet i kon­si­sten­sen. Fri for pa­ra­be­ner og par­fu­me. Vand­fast. En fin hver­dagscre­me til en god pris.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.