BEDST I TEST

BT - - TEST -

Shi­sei­do Ex­pert, Sun Age­ing Pro­tection ( fa­ce) SPF30, 50ml. 250 kr. Dej­lig cre­me, der ik­ke fed­ter. Svag duft af som­mer. Ny tek­no­lo­gi gør, at til­fø­res cre­men vand, ud­vik­les en ek­stra hin­de, som øger be­skyt­tel­sen med 10 pct. Cre­men be­skyt­ter, ind­til den va­skes af med sæ­be el­ler gnub­bes af med et hånd­klæ­de. Shi­sei­do Ex­pert, Sun Aging Pro­tection Lo­tion ( fa­ce/ bo­dy) SPF30, 100ml. 250 kr. Sun­lo­tion, der er en smu­le tyn­de­re, men el­lers med sam­me ef­fekt som an­sigtscre­men. Skal du ba­de el­ler sve­de, er den det bed­ste valg. Sensai Cel­lu­lar , ( fa­ce), SPF50, 50 ml, 775 kr. En me­get fin cre­me, med f. eks. Sans­ho ek­strakt ( ja­pansk pe­ber), der er kendt for at ha­ve en ef­fek­tiv og om­gå­en­de sol­be­skyt­ten­de virk­ning. Duf­ter me­get svagt, men friskt. Blød kon­si­stens, der ef­ter­la­der hu­den sil­ke­ag­tig blød. På in­gen må­de fed­tet. Vand­fast og med ’ an­ti age­ing’ ef­fekt. Sensai Cel­lu­lar , ( bo­dy), SPF30, 150 ml, 675 kr. Præ­cis som fa­ce- cre­men er den nem at smø­re ud, har ’ an­ti- age­ing’ ef­fekt og er vand­fast. Li­ge dyr nok – for dyr til seks stjer­ner. Der­ma­lo­gi­ca so­lar de­fen­se boo­ster, ( fa­ce) SPF50, 50 ml, 375 kr. Fan­ta­stisk an­sigtscre­me, der ik­ke duf­ter og ik­ke fed­ter. Kan bru­ges som den er, el­ler blan­des halvt- halvt med din egen an­sigtscre­me, og be­skyt­ter så med fak­tor 40. I kke vand­fast, men skal du ik­ke ud at sve­de el­ler ba­de, er den per­fekt. Der­ma­lo­gi­ca pro­tection, 50 sport ( bo­dy) SPF 50, 156 ml, 275 kr. Til trods for at den er vand- og sved­af­vi­sen­de i 40 min., fed­ter den fak­tisk ik­ke. Cre­men skal væ­re min nye lø­be­mak­ker hen over som­me­ren. In­nova­ti­ve Skin­ca­re, Extre­me Pro­tect, SPF 30, 100 ml. 499 kr. Dagcre­me, der mind­sker ryn­ker og be­skyt­ter mod so­len med fak­tor 30. Duf­ter ik­ke rig­tigt, men har en dej­lig kon­si­stens. En halv­fed cre­me, der ik­ke kli­ster. Prak­tisk pum­pe be­skyt­ter mod bak­te­ri­er. Ik­ke vand­fast, så på­før ef­ter bad­ning. Ex­u­vi­an­ce, She­er Re­fi ning, SPF 35, 50 ml, 399 kr. En let og upar­fu­me­ret cre­me. Let i kon­si­sten­sen, kli­strer slet ik­ke, men er ik­ke vand­fast. Sel­ve dagcre­men mini­me­rer pig­ment­fejl, ryn­ker og uren­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.