Jette Ege­lund

BT - - PSYKOLOGI -

• Født i 1950 i Ran­ders. • Hen­des mor var fri­sør, mens fa­de­ren hav­de en me­talva­re­fa­brik, og pro­du­ce­re­de den kend­te Vipp- skral­des­pand. • Jette ar­ve­de fa­brik­ken ef­ter sin far. • I dag er hun be­sty­rel­ses­for­mand og ar­bej­der på Vip­ps ho­ved­kon­to­ri Kø­ben­havn. • Po­sten som di­rek­tør er gå­et i arv til Jet­tes søn, Kasper. Men Jette Ege­lund har in­gen pla­ner om at gå på pen­sion. • Bor på Islands Bryg­ge med Mo­gens Da­hl, der er di­ri­gent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.