UGENS TE­MA: Dyrk kon­kur­ren­ce

BT - - KLUMMEN -

men­lig­ning med Eskild Eb­be­sens er mit kon­kur­ren­cegén mi­krosko­pisk, ’ al­most non- exi­stent’. Han sag­de no­get, som først pro­vo­ke­re­de mig, men som jeg si­den har tænkt over – og som jeg tror er sandt.

Jeg pro­teste­re­de lidt over at gø­re alt til en kon­kur­ren­ce.

» Kan vi ik­ke ba­re mo­tio­ne­re for for­nø­jel­sens skyld, « spurg­te jeg. » Nej, « sag­de han. » Vo­res kon­kur­ren­ce­in­stinkt vil al­tid væ­re en del af det. «

Som sagt blev jeg først pro­vo­ke­ret. For selv­føl­ge­lig kan man gå en tur for sin for­nø­jel­ses skyld. El­ler ba­de el­ler le­ge. Men jeg tror, at han har ret i, at i sam­me øje­blik vi gør no­get me­re må­l­ret­tet, så slår kon­kur­ren­ce­in­stink­tet til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.