Cory­don

BT - - NYHEDER -

Fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don står fast på hem­me­lig­heds­kræm­me­ri­et om­kring sal­get af Dong til Gold­man Sa­chs. Må­ske nok med loven på sin si­de, men mora­len er yderst kri­tisa­bel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.