’’

BT - - NYHEDER - Anders Vi­sti­sen, DF

At man åbent kan læg­ge si­ne ud­gif­ter frem, er et skridt i den rig­ti­ge ret­ning, og det øn­sker man åben­bart ik­ke

for­di man in­derst in­de ik­ke øn­sker at få la­vet reg­ler­ne om, og for at und­gå dår­lig pres­se. At man åbent kan læg­ge si­ne ud­gif­ter frem, er et skridt i den rig­ti­ge ret­ning, og det øn­sker man åben­bart ik­ke, og det har jeg svært ved at se lo­gik­ken i, « si­ger med­lem af EU- par­la­men­tet for Dansk Fol­ke­par­ti Anders Vi­sti­sen.

Sam­men med par­ti­fæl­ler­ne Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt,

» Vi stem­mer blankt, for­di vi sy­nes, at de­le af for­sla­get er rig­tigt nok: Der skal væ­re bed­re do­ku­men­ta­tion. An­dre de­le af for­sla­get er no­get bras, og på den må­de til­ken­de­gi­ver vi, at vi er eni­ge i de­le af det, « ly­der det fra Jep­pe Ko­fod.

De EU- ven­li­ge par­ti­er hen­vi­ser til, at der al­le­re­de er et ar­bej­de i gang i EU- par­la­men­tets præ­si­di­um, som skal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.