I FRA­VÆR

Ik­ke ar­bej­der ovedsta­den

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 10. MAJ 2015 AF­BUD AN­TAL MED­LEM­MER 13 13 7 3 11 8 6 5 1 2 2 1 7 5 13 4 AF­BUD PR. MED­LEM 1 2,3 1,4 1,2 0,5 2 1,4 3,3

Pia Kjær­s­gaard har be­skyldt re­gions­po­li­ti­ker­ne for at la­ve for lidt, men hen­des egen mand, Hen­rik Thorup, har sam­men med de an­dre DF- med­lem­mer i Re­gion Ho­ved­sta­den re­kor­den for mø­de­fra­vær. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.