V

BT - - NYHEDER -

Si­den

Tur­ne­en,

Ghi­ta Nør­by, Vig­go Mor­ten­sen og fil­mens un­ge, dan­ske stjer­ne Vi­il­b­jørk Mal­ling Ag­ger for­an de­res ’ Magical Mi­ste­ry Tour’- bil, som de nu kø­rer rundt i Dan­mark i. Fo­to: Ole Jensen/ De­mo­tix/ Cor­bis

Mor­ten­sen, Ghi­ta Nør­by og pro­du­cer Hel­le Ulste­en be­gynd­te sam­men med Vil­b­jørk Mal­ling Ag­ger – dat­ter af Sø­ren Mal­ling og Pe­tri­ne Ag­ger – de­res rund­t­ur med ’ Jauja’ i ons­dags i Dra­gør og Kor­sør.

fre­dag har den ar­gen­tin­ske in­struk­tør Lisan­dra Alonso væ­ret med i Faxe, Ker­te­min­de, Kol­ding, Ry og Aar­hus. I dag gæl­der det Sam­sø og Hval­sø.

som Vig­go Mor­ten­sen har døbt ’ Jauja - Magical Myste­ry Tour’, slut­ter i Gud­hjem på Born­holm på tors­dag 14. maj.

tirs­dag kan man mø­de Vig­go Mor­ten­sen og Lisan­dro Alonso i Ci­ne­ma­te­ket i Kø­ben­havn, hvor den nye film går fra i dag til og med tors­dag 21. maj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.