’’

BT - - NYHEDEF RPAUL - Re­k­la­me for rej­se til Eu­ro­pa

To eta­ger, aircon­di­tion, klar til turi­ster. An­be­fa­let til fa­mi­li­er

En tur med skib til Ita­li­en ko­ster knap 50.000 dan­ske kro­ner - børn kom­mer med for halv pris, skri­ver en af si­der­ne. En an­den grup­pe har op­ret­tet en chat for flygt­nin­ge, der kan de­le de­res hi­sto-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.