OD BAG MORS DAG

BT - - MORS DAG -

SØN­DAG 10. MAJ 2015 En af de pla­ka­ter som ’ Ko­mitéen for Mo­ders Dag’ solg­te til for­ret­nin­ger. Pro­tek­tor for ko­mitéen var nu af­dø­de prin­ses­se Ca­ro­li­ne Mat­hil­de.

12. maj 1929. På blom­ster­ud­stil­lin­gen i Forum blev der solgt 34.000 po­st­kort, der for­tal­te om ’ Mo­ders Dag’. Her er det Chr. Sven­nings­en, der sæl­ger kor­te­ne, som Post­væ­se­net for­sy­ne­de med et sær­stem­pel. Fo­to fra Ude og Hjem­me

Chri­sti­an Sven­nings­en ta­ler i Dan­marks Ra­dio om mors dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.