FAK­TA

BT - - NYHEDER -

Power­man

Den­mark fort­sæt­ter i dag.

skal de to øv­ri­ge del­ta­ge­re i BTs Pro­jekt Power­man i il­den. Klok­ken 9 kø­rer René Nielsen og Jo­se­fi­ne Bo­el Ras­mus­sen Power­man Clas­sic. Den be­står af 10 km løb, 60 km cyk­ling og til sidst 10 km løb. På grund af en ska­de ef­ter et tra­fi­kuheld del­ta­ger Jo­se­fi­ne Bo­el Ras­mus­sen som en del af et sta­fet­hold.

8 dy­ster eli­ten om dan­marks­mester­ska­ber­ne i du­at­lon. Det fo­re­går på en ru­te, der be­står af 10 km løb, 120 km cyk­ling og til sidst 20 km løb. Der er start og mål på Islands Bryg­ge i Kø­ben­havn, og der er gra­tis ad­gang.

Her

Klok­ken

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.