HVAD ER ME­LA­TO­NIN?

BT - - SF ED -

Me­la­to­nin er et hor­mon, som dan­nes i hjer­nen og i øjets net­hin­de. Pro­duk­tio­nen be­gyn­der få uger ef­ter føds­len og er på sit hø­je­ste fra tre- fem års al­de­ren og frem til vok­se­nal­de­ren. Se­ne­re af­ta­ger pro­duk­tio­nen grad­vist i al­der­dom­men. Hor­monet dan­nes spe­ci­elt i døg­nets mør­ke ti­mer og frem­kal­der søv­nig­hed. Det er så at si­ge hjer­nens egen sove­me­di­cin, som pum­per ud i hjer­nen, så læn­ge vi er i mør­ke. I takt med at ly­set ven­der til­ba­ge om mor­ge­nen, el­ler når vi tæn­der for en lam­pe, sen­des en be­sked fra øj­ne­ne til hjer­ne­om­rå­det hy­po­ta­lamus om at stop­pe pro­duk­tio­nen af me­la­to­nin.

Hvis man li­der af knog­les­kør­hed, kan selv min­dre be­last­nin­ger for­år­sa­ge brud. Fo­to: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.