’’

BT - - SF ED -

Der er ta­le om et rig­tig spæn­den­de for­søg, der må­ske åb­ner nye dø­re for os i be­hand­lin­gen. Men fle­re for­søg er nød­ven­di­ge

Lars Hyld­strup, over­læ­ge

Me­la­to­nin er ’ hjer­nens egen sove­me­di­cin’.

Fo­to: Jør­gen Jes­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.