HVAD ER KNOG­LES­KØR­HED?

BT - - SF ED -

Knog­les­kør­hed kal­des og­så for oste­o­por­o­se. Syg­dom­men er ken­de­teg­net ved, at knog­ler­ne har mi­stet så me­get styr­ke, at selv min­dre be­last­nin­ger kan med­fø­re knog­le­brud. Oste­o­por­o­se­for­e­nin­gen vur­de­rer, at ca. 450.000 dan­ske­re har knog­les­kør­hed uden at vi­de det.

Fra 35- 40 års- al­de­ren ta­ber knog­ler­ne lang­somt styr­ke. Kvin­der i over­gangs­al­de­ren mi­ster dog me­re knog­le­væv end an­dre, og der­med svæk­kes de­res knog­ler yder­li­ge­re. Knog­les­kør­hed kan ik­ke hel­bre­des. Der­for er det vig­tigt at fore­byg­ge syg­dom­men ved at styr­ke knog­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.