GU­I­DE Få nok kalk og D- vi­ta­min

BT - - SUNDHED -

Læ­ger­ne er eni­ge om, at kalk og D- vi­ta­min ud­gør et fun­da­ment i fore­byg­gel­sen af knog­les­kør­hed. Go­de kil­der til kalk er bl. a. kål, broc­co­li, mand­ler, nød­der, hav­re­gryn, frugt og me­je­ri­pro­duk­ter. Voks­ne an­be­fa­les at ind­ta­ge 800 mg kalk om da­gen.

Det er sær­lig vig­tigt, at børn i vok­se­al­de­ren og un­ge i pu­ber­te­ten får nok kalk – bå­de til at vok­se af og for at få de­po­ter­ne fyldt op, når der se­ne­re i li­vet tæ­res på ske­let­tet. Børn og un­ge i al­de­ren 11- 20 år og gravi­de skal ha­ve mini­mum 900 mg.

Go­de kil­der til D- vi­ta­min er bl. a. fe­de fisk som laks, sild og ma­k­rel. Sol­lys er og­så en god må­de at få D- vi­ta­min på. I Dan­mark an­be­fa­les et dag­ligt ind­tag på 7 mg. Æl­dre over 60 år an­be­fa­les at spi­se mindst 10 mg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.